Лекція ко-директора Українського та Центрально-азіатського центру обміну технологіями